RTV Slovenija 

RTV dea 02

Dobava, montaža in zagon sistema rezervnega DEA napajanja 2x1000kVA s sinhronizacijo.

 

RTV NN spredaj

Dobava, montaža in zagon NN razvoda  DEA in mrežnega napajanja.

 

RTV CNS

Dobava, montaža in zagon nadzornega sistema PDscada.