ELES d.o.o., RTP Maribor

 

RTP MB DSC07467

Obnova razvodov lastne rabe 0,4kV v komandni stavbi in relejnih hiškah. Kompletna dobava in instalacija opreme.

 

RTP MB DEA DSC07683

Dobava, instalacija in zagon DEA sistema s sinhronizacijo.