NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica

 

NUK DEA DSC00038

Dobava, montaža in zagon DEA sistema s sinhronizacijo.

 

NUK UPS DSC00101

Dobava, montaža in zagon UPS sistema.

 

NUK KO+SO 02

Dobava, montaža in zagon kompletnega NN razvoda (mreža, DEA in UPS).